Trạng thái:
Đã Bàn Giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
29
Số căn:
832
Quy mô:
37.062,2m2
Mật độ xây dựng:
36%
Tổng công ty Sông Đà Tổng công ty Sông Đà
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:2 Số tầng:29
Quy mô:37.062,2m2 Mật độ xây dựng:36%
Số căn hộ:832 Ngày hoàn thành:
Tổng công ty Sông Đà Tổng công ty Sông Đà
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:2
Số tầng:29
Quy mô:37.062,2m2
Mật độ xây dựng:36%
Số căn hộ:832
Ngày hoàn thành: