Hiển thị tất cả 7 kết quả

Đã Bàn Giao
Giá: 29 triệu/m2
 • Số căn hộ: 832
 • Mật độ xây dựng: 36%
Đã Bàn Giao
Giá: 2,4 Tỷ
 • Số căn hộ: 499
 • Mật độ xây dựng: 45%
Đã Bàn Giao
Giá: 37 Triệu/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 36,4%
Đã Bàn Giao
Giá: 27 Triệu/m2
 • Số căn hộ: 1222
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đã Bàn Giao
Giá: 30 Triệu/m2
 • Số căn hộ: 552
 • Mật độ xây dựng: 34%
Đã Bàn Giao
Giá: 30 Triệu/m2
 • Số căn hộ: 704
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đã Bàn Giao
Giá: 38 Triệu/m2
 • Số căn hộ: 435
 • Mật độ xây dựng: 285