Trạng thái:
Đã Bàn Giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
48
Số căn:
Quy mô:
46.056 m²
Mật độ xây dựng:
34%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:2 Số tầng:48
Quy mô:46.056 m² Mật độ xây dựng:34%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:2
Số tầng:48
Quy mô:46.056 m²
Mật độ xây dựng:34%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: