Trạng thái:
Đã Bàn Giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
25 - 29
Số căn:
1128
Quy mô:
22.492m2
Mật độ xây dựng:
35,7%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:5 Số tầng:25 - 29
Quy mô:22.492m2 Mật độ xây dựng:35,7%
Số căn hộ:1128 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:5
Số tầng:25 - 29
Quy mô:22.492m2
Mật độ xây dựng:35,7%
Số căn hộ:1128
Ngày hoàn thành: