Trạng thái:
Đã Bàn Giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
17 - 30
Số căn:
420
Quy mô:
12.435m2
Mật độ xây dựng:
34.3 %
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:5 Số tầng:17 - 30
Quy mô:12.435m2 Mật độ xây dựng:34.3 %
Số căn hộ:420 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:5
Số tầng:17 - 30
Quy mô:12.435m2
Mật độ xây dựng:34.3 %
Số căn hộ:420
Ngày hoàn thành: