Trạng thái:
Đã Bàn Giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
35
Số căn:
1200
Quy mô:
20.234 m2
Mật độ xây dựng:
35,7%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:4 Số tầng:35
Quy mô:20.234 m2 Mật độ xây dựng:35,7%
Số căn hộ:1200 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:4
Số tầng:35
Quy mô:20.234 m2
Mật độ xây dựng:35,7%
Số căn hộ:1200
Ngày hoàn thành: