Sản phẩm nổi bật dành cho bạn

Xem thêm dự án

Dự án Bất động sản

Đã bàn giao
Giá: 32 Triệu/m2
 • Số căn hộ: 389
 • Mật độ xây dựng: 49,2%
Đã bàn giao
Giá: 33 Triệu/m2
 • Số căn hộ: 1776
 • Mật độ xây dựng: 50.7%
Đã Bàn Giao
Giá: 32 triệu/m2
 • Số căn hộ: 480
 • Mật độ xây dựng: 26.5%
Đã Bàn Giao
Giá: 25 Triệu/m2
 • Số căn hộ: 420
 • Mật độ xây dựng: 34.3 %
Đã Bàn Giao
Giá: 28 Triệu/m2
 • Số căn hộ: 5000
 • Mật độ xây dựng: 23%
Đã Bàn Giao
Giá: 31 Triệu/m2
 • Số căn hộ: 1128
 • Mật độ xây dựng: 35,7%
Đã Bàn Giao
Giá: 30 Triệu/m2
 • Số căn hộ: 168
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đã Bàn Giao
Giá: 30 Triệu/m2
 • Số căn hộ: 891
 • Mật độ xây dựng: 49%
Đã Bàn Giao
Giá: 28 Triệu/m2
 • Số căn hộ: 1200
 • Mật độ xây dựng: 35,7%
Đã Bàn Giao
Giá: 30 Triệu/m2
 • Số căn hộ: 270
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã Bàn Giao
Giá: 2,4 Tỷ
 • Số căn hộ: 499
 • Mật độ xây dựng: 45%
Đã Bàn Giao
Giá: 35 Triệu
 • Số căn hộ: 449
 • Mật độ xây dựng: 36%
Xem thêm dự án

Bán nhanh nhất,

cho thuê giá tốt nhất!

Gần 90% chủ nhà chốt giao dịch trong vòng 90.

Gửi bán & cho thuê Liên hệ