Trạng thái:
Đã Bàn Giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
23 - 27
Số căn:
704
Quy mô:
11.754m2
Mật độ xây dựng:
35%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:4 Số tầng:23 - 27
Quy mô:11.754m2 Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:704 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:4
Số tầng:23 - 27
Quy mô:11.754m2
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:704
Ngày hoàn thành: