Phối cảnh Golden Palace
Trạng thái:
Đã bàn giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
30
Số căn:
389
Quy mô:
4.430 m²
Mật độ xây dựng:
49,2%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:1 Số tầng:30
Quy mô:4.430 m² Mật độ xây dựng:49,2%
Số căn hộ:389 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:1
Số tầng:30
Quy mô:4.430 m²
Mật độ xây dựng:49,2%
Số căn hộ:389
Ngày hoàn thành: