Tiện ích HD Mon City
Mặt bằng HD Mon City
Trạng thái:
Đã bàn giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
6
Số tầng:
30 - 45
Số căn:
1776
Quy mô:
66,906 m2
Mật độ xây dựng:
50.7%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:6 Số tầng:30 - 45
Quy mô:66,906 m2 Mật độ xây dựng:50.7%
Số căn hộ:1776 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:6
Số tầng:30 - 45
Quy mô:66,906 m2
Mật độ xây dựng:50.7%
Số căn hộ:1776
Ngày hoàn thành: