Trạng thái:
Đã Bàn Giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
38
Số căn:
950
Quy mô:
3.8 Ha
Mật độ xây dựng:
18.25%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:2 Số tầng:38
Quy mô:3.8 Ha Mật độ xây dựng:18.25%
Số căn hộ:950 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:2
Số tầng:38
Quy mô:3.8 Ha
Mật độ xây dựng:18.25%
Số căn hộ:950
Ngày hoàn thành: