Trạng thái:
Đã Bàn Giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
31
Số căn:
168
Quy mô:
4121,9 m2
Mật độ xây dựng:
35%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:1 Số tầng:31
Quy mô:4121,9 m2 Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:168 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:1
Số tầng:31
Quy mô:4121,9 m2
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:168
Ngày hoàn thành: