Trạng thái:
Đã Bàn Giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
42
Số căn:
891
Quy mô:
7.700m2
Mật độ xây dựng:
49%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:1 Số tầng:42
Quy mô:7.700m2 Mật độ xây dựng:49%
Số căn hộ:891 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:1
Số tầng:42
Quy mô:7.700m2
Mật độ xây dựng:49%
Số căn hộ:891
Ngày hoàn thành: