Chung cư Thống Nhất Complex 82 Nguyễn Tuân

Trang chủ 

› Dự án 

› Hà Nội 

› Thanh Xuân

Trạng thái:
Đã Bàn Giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
25
Số căn:
552
Quy mô:
13.178
Mật độ xây dựng:
34%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:2 Số tầng:25
Quy mô:13.178 Mật độ xây dựng:34%
Số căn hộ:552 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:2
Số tầng:25
Quy mô:13.178
Mật độ xây dựng:34%
Số căn hộ:552
Ngày hoàn thành: