Trạng thái:
Đã Bàn Giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
9
Số tầng:
40
Số căn:
5000
Quy mô:
11.3909 m2
Mật độ xây dựng:
23%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:9 Số tầng:40
Quy mô:11.3909 m2 Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:5000 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:9
Số tầng:40
Quy mô:11.3909 m2
Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:5000
Ngày hoàn thành: