Trạng thái:
Đã Bàn Giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
9
Số tầng:
12
Số căn:
Quy mô:
36 ha
Mật độ xây dựng:
35%
Tổng công ty Sông Đà Tổng công ty Sông Đà
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:9 Số tầng:12
Quy mô:36 ha Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Tổng công ty Sông Đà Tổng công ty Sông Đà
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:9
Số tầng:12
Quy mô:36 ha
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: