Trạng thái:
Đã Bàn Giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
35
Số căn:
270
Quy mô:
2,349 m2
Mật độ xây dựng:
40%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:1 Số tầng:35
Quy mô:2,349 m2 Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:270 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:1
Số tầng:35
Quy mô:2,349 m2
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:270
Ngày hoàn thành: