Trạng thái:
Đã Bàn Giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
30
Số căn:
1250
Quy mô:
19.099 m2
Mật độ xây dựng:
34,7%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:2 Số tầng:30
Quy mô:19.099 m2 Mật độ xây dựng:34,7%
Số căn hộ:1250 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:2
Số tầng:30
Quy mô:19.099 m2
Mật độ xây dựng:34,7%
Số căn hộ:1250
Ngày hoàn thành: