Trạng thái:
Đã Bàn Giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
25
Số căn:
480
Quy mô:
9976 m2
Mật độ xây dựng:
26.5%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:1 Số tầng:25
Quy mô:9976 m2 Mật độ xây dựng:26.5%
Số căn hộ:480 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:1
Số tầng:25
Quy mô:9976 m2
Mật độ xây dựng:26.5%
Số căn hộ:480
Ngày hoàn thành: