Chung cư Central Field 219 Trung Kính

Trang chủ 

› Dự án 

› Hà Nội 

› Thanh Xuân

Trạng thái:
Đã Bàn Giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
29
Số căn:
499
Quy mô:
7.106m2
Mật độ xây dựng:
45%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:2 Số tầng:29
Quy mô:7.106m2 Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:499 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:2
Số tầng:29
Quy mô:7.106m2
Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:499
Ngày hoàn thành: