Hiển thị 1–12 của 18 kết quả

Đã Bàn Giao
Giá: 30 Triệu/m2
 • Số căn hộ: 168
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đã Bàn Giao
Giá: 26 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1000
 • Mật độ xây dựng: 36,9%
Đã Bàn Giao
Giá: 38 Triệu/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 34%
Đã Bàn Giao
Giá: 40 Triệu/m2
 • Số căn hộ: 950
 • Mật độ xây dựng: 18.25%
Đã Bàn Giao
Giá: 22 Triệu/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đã Bàn Giao
Giá: 32 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1250
 • Mật độ xây dựng: 34,7%
Đã Bàn Giao
Giá: 35 Triệu
 • Số căn hộ: 449
 • Mật độ xây dựng: 36%
Đang Mở Bán
Giá: 45 Triệu
 • Số căn hộ: 762
 • Mật độ xây dựng: 39%
Đã Bàn Giao
Giá: 30 Triệu/m2
 • Số căn hộ: 891
 • Mật độ xây dựng: 49%
Đã Bàn Giao
Giá: 32 triệu/m2
 • Số căn hộ: 480
 • Mật độ xây dựng: 26.5%