Trạng thái:
Đang Mở Bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
44
Số căn:
762
Quy mô:
39.8ha
Mật độ xây dựng:
39%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block:2 Số tầng:44
Quy mô:39.8ha Mật độ xây dựng:39%
Số căn hộ:762 Ngày hoàn thành:2021
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block:2
Số tầng:44
Quy mô:39.8ha
Mật độ xây dựng:39%
Số căn hộ:762
Ngày hoàn thành:2021