Trạng thái:
Đang Mở Bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
35
Số căn:
804
Quy mô:
163,970 m2
Mật độ xây dựng:
28,9%
Công ty Cổ phần BID Group Công ty Cổ phần BID Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block:2 Số tầng:35
Quy mô:163,970 m2 Mật độ xây dựng:28,9%
Số căn hộ:804 Ngày hoàn thành:2022
Công ty Cổ phần BID Group Công ty Cổ phần BID Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block:2
Số tầng:35
Quy mô:163,970 m2
Mật độ xây dựng:28,9%
Số căn hộ:804
Ngày hoàn thành:2022