Trạng thái:
Đã Bàn Giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
10 - 26
Số căn:
449
Quy mô:
44.824 m2
Mật độ xây dựng:
36%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:2 Số tầng:10 - 26
Quy mô:44.824 m2 Mật độ xây dựng:36%
Số căn hộ:449 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:2
Số tầng:10 - 26
Quy mô:44.824 m2
Mật độ xây dựng:36%
Số căn hộ:449
Ngày hoàn thành: