Trạng thái:
Đã Bàn Giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
42
Số căn:
1.826
Quy mô:
2,3 ha
Mật độ xây dựng:
26,24%
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:2 Số tầng:42
Quy mô:2,3 ha Mật độ xây dựng:26,24%
Số căn hộ:1.826 Ngày hoàn thành:2019
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:2
Số tầng:42
Quy mô:2,3 ha
Mật độ xây dựng:26,24%
Số căn hộ:1.826
Ngày hoàn thành:2019