Trạng thái:
Đã Bàn Giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
30
Số căn:
1222
Quy mô:
8.175 m2.
Mật độ xây dựng:
35%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:4 Số tầng:30
Quy mô:8.175 m2. Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:1222 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã Bàn Giao
Số Block:4
Số tầng:30
Quy mô:8.175 m2.
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:1222
Ngày hoàn thành: