Hiển thị 25–30 của 30 kết quả

Đã bàn giao
Giá: 33 Triệu/m2
 • Số căn hộ: 1776
 • Mật độ xây dựng: 50.7%
Đã Bàn Giao
Giá: 31 Triệu/m2
 • Số căn hộ: 1128
 • Mật độ xây dựng: 35,7%
Đã Bàn Giao
Giá: 25 Triệu/m2
 • Số căn hộ: 420
 • Mật độ xây dựng: 34.3 %
Đã Bàn Giao
Giá: 30 Triệu/m2
 • Số căn hộ: 270
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã Bàn Giao
Giá: 28 Triệu/m2
 • Số căn hộ: 5000
 • Mật độ xây dựng: 23%
Đã Bàn Giao
Giá: 2,2 tỷ
 • Số căn hộ: 1.826
 • Mật độ xây dựng: 26,24%