ĐĂNG KÝ XEM DỰ ÁN


  Dự án mới

  Đã bàn giao
  Giá: 32 Triệu/m2
  • Số căn hộ: 389
  • Mật độ xây dựng: 49,2%
  Đã bàn giao
  Giá: 33 Triệu/m2
  • Số căn hộ: 1776
  • Mật độ xây dựng: 50.7%
  Đã Bàn Giao
  Giá: 32 triệu/m2
  • Số căn hộ: 480
  • Mật độ xây dựng: 26.5%
  Đã Bàn Giao
  Giá: 25 Triệu/m2
  • Số căn hộ: 420
  • Mật độ xây dựng: 34.3 %
  Đã Bàn Giao
  Giá: 28 Triệu/m2
  • Số căn hộ: 5000
  • Mật độ xây dựng: 23%
  Đã Bàn Giao
  Giá: 31 Triệu/m2
  • Số căn hộ: 1128
  • Mật độ xây dựng: 35,7%
  Xem thêm dự án

  Bán nhanh nhất,

  cho thuê giá tốt nhất!

  Gần 90% chủ nhà chốt giao dịch trong vòng 90.

  Gửi bán & cho thuê Liên hệ