Hiển thị 1–12 của 30 kết quả

Đã Bàn Giao
Giá: 30 Triệu/m2
 • Số căn hộ: 168
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đã Bàn Giao
Giá: 29 triệu/m2
 • Số căn hộ: 832
 • Mật độ xây dựng: 36%
Đang Mở Bán
Giá: 22 triệu/m2
 • Số căn hộ: 804
 • Mật độ xây dựng: 28,9%
Đã Bàn Giao
Giá: 2,4 Tỷ
 • Số căn hộ: 499
 • Mật độ xây dựng: 45%
Đã Bàn Giao
Giá: 26 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1000
 • Mật độ xây dựng: 36,9%
Đã Bàn Giao
Giá: 37 Triệu/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 36,4%
Đã Bàn Giao
Giá: 27 Triệu/m2
 • Số căn hộ: 1222
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đã Bàn Giao
Giá: 38 Triệu/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 34%
Đã Bàn Giao
Giá: 40 Triệu/m2
 • Số căn hộ: 950
 • Mật độ xây dựng: 18.25%